Newsletter 01

Jak wynika z Europejskiej Strategii Cyfrowej: Shaping Europe’s Digital Future (EC-2020), UE chce być liderem w technologii blockchain, stając się innowatorem w dziedzinie blockchain i domem dla znaczących platform, aplikacji i firm.

Możemy również zauważyć, że w ostatnich czasach, a nawet bardziej od czasu światowej pandemii, technologie Blockchain (BCT) i ich wykorzystanie wzrosły do tego stopnia, że wymagane umiejętności cyfrowe i ewentualne inwestycje w celu włączenia tych inteligentnych technologii do różnych systemów organizacyjnych są obecnie dostępne, jednak nadal brakuje wymaganej minimalnej wiedzy od organizacji i osób fizycznych, aby z powodzeniem poruszać się w cyfrowej gospodarce globalnej, aby takie firmy mogły również rozwijać się szybciej i w bardziej zrównoważony sposób. Dlatego też projekt BLOCK by BLOCK: “Promoting a new Blockchain Technology-based digital learning pattern in VET to boost entrepreneurship, sustainable business creation and growth”, który jest 2-letnim Partnerstwem Współpracy Erasmus+ w dziedzinie VET (Vocational Education & Training), które angażuje 7 partnerów z 6 krajów (Austria, Hiszpania, Holandia, Włochy, Polska i Finlandia), ma na celu stanie się nowym edukacyjnym punktem odniesienia UE w ramach technologii Blockchain dla tworzenia nowych firm, wzrostu i zrównoważonego rozwoju oraz edukacji VET, ponieważ zapewni innowacyjny model szkolenia online oraz e-narzędzia zaprojektowane specjalnie w celu pobudzenia przedsiębiorczości, a poprzez włączenie do niego podstaw BCT, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb grup docelowych projektu, wzmocni również tworzenie nowych zrównoważonych firm online, ułatwiając jednocześnie wzrost istniejących, w bardziej przejrzysty i wiarygodny sposób (dzięki głównej funkcji wniesionej przez samą technologię blockchain).

Wreszcie, 1 czerwca 2022 roku w Wiedniu (Austria) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu BLOCKBYBLOCK, podczas którego 7 partnerów projektu mogło szczegółowo przedyskutować wszystkie planowane działania i narzędzia cyfrowe, które będą wkrótce dostępne dla trenerów/uczniów VET, dorosłych edukatorów/uczniów, osób pracujących z młodzieżą, jak również właścicieli firm, obecnych i przyszłych przedsiębiorców cyfrowych, itp.

Jako oczekiwanie, proszę sprawdzić zupełnie nową stronę internetową projektu, dostępną w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim, włoskim, polskim i fińskim.

Dziękujemy za uwagę i zostańcie na bieżąco z projektem BLOCKBYBLOCK.

www.blockbyblockproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-VET-000048064

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry