BLOCK by BLOCK

Promoting a new Blockchain Technology-based digital learning pattern in VET to boost entrepreneurship, sustainable business creation and growth

PROJEKT

BLOCK by BLOCK: “Promoting a new Blockchain Technology-based digital learning pattern in VET to boost entrepreneurship, sustainable business creation and growth” to 2-letnie Partnerstwo Współpracy w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), które ma na celu stanie się nowym edukacyjnym punktem odniesienia UE w ramach Blockchain Technology for new business creation, growth & sustainability and, VET Education, ponieważ zapewni on innowacyjny model szkolenia online i e-narzędzia zaprojektowane specjalnie w celu pobudzenia przedsiębiorczości, a dzięki włączeniu do niego podstaw BCT, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb grup docelowych projektu, przyczyni się on również do tworzenia nowych, zrównoważonych firm internetowych, ułatwiając jednocześnie rozwój istniejących, w bardziej przejrzysty i wiarygodny sposób (dzięki głównym cechom technologii blockchain).

REZULTATY PROJEKTU

W ciągu dwóch lat realizacji projektu BLOCK by BLOCK dąży się do osiągnięcia następujących rezultatów i wyników projektu (PR):

•Wielopoziomowa strona internetowa projektu dostępna w 7 językach programu (EN/DE/IT/NL/ES/PL/FI) oraz strona w mediach społecznościowych

•PR1: Indywidualne Ramy Kompetencji dla “Blockchainers”: dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców cyfrowych oraz przedsiębiorców społecznych, ważne również dla trenerów i edukatorów VET, które określą wymagany zestaw wiedzy, umiejętności i postaw dla zrównoważonego rozwoju i tworzenia biznesu cyfrowego, dzięki zrozumieniu i włączeniu podstaw technologii Blockchain, które umożliwią osobom i organizacjom skuteczne poruszanie się w globalnej gospodarce cyfrowej. *Na podstawie Ram Kompetencji zostaną opracowane następujące dwa rezultaty projektu:

•PR2: Interaktywny kurs online dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców (uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego) oraz nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego: obejmujący min. 180 uczestników (30 z każdego kraju) z grupy docelowej projektu, którzy odniosą korzyści i otrzymają certyfikaty.

•PR3: aplikacja edukacyjna do samooceny: w celu dalszego budowania potencjału i upodmiotowienia obecnych i przyszłych “blockchainerów” poprzez wykorzystanie analogii i grywalizacji – (min150 pobrań)

•C1 (LTTA)-Train the Trainer Blended Learning Mobility w Holandii: w celu wzmocnienia potencjału członków personelu podczas pilotażowego testowania z pierwszej ręki wszystkich trzech rezultatów projektu, a tym samym opracowania nowych, możliwych do przeniesienia wzorców szkoleniowych i zrównoważonych pomysłów biznesowych, które mogą zachęcić do faktycznego wykorzystania technologii Blockchain w celu pobudzenia przedsiębiorczości (tworzenie nowych firm) i poprawy istniejących modeli (zrównoważony rozwój biznesu) – łącznie 18 uczestników

• Ostatni zestaw 6 wydarzeń upowszechniających (E1-E6), które odbędą się na zakończenie projektu w każdym z krajów partnerskich, w tym Międzynarodowa Konferencja Końcowa w mieście Alzira (Hiszpania): Łącznie 200 uczestników

GRUPY DOCELOWE

• Właściciele firm, dyrektorzy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, menedżerowie, obecni i przyszli przedsiębiorcy cyfrowi, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, osoby kształcące się i uczące się dorosłych, freelancerzy itp.

• Trenerzy VET, edukatorzy dorosłych, osoby pracujące z młodzieżą, organizacje partnerskie i ich pracownicy.

• INNI UCZESTNICY: MŚP, firmy rozpoczynające działalność, inkubatory przedsiębiorczości, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (izby, gminy, agencje rozwoju itp.) oraz różnego rodzaju instytucje edukacyjne (kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie dorosłych itp.), w tym osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki oraz szkoły wyższe, które chciałyby przetestować i włączyć do swojej oferty edukacyjnej nowe programy szkoleń online oraz narzędzia elektroniczne.

• Wreszcie, przyszli “”blockchainerzy”” będą mogli skorzystać z metodologii szkoleń online i narzędzi elektronicznych, co ostatecznie doprowadzi do efektu mnożnikowego i znaczącego pozytywnego wpływu społeczno-gospodarczego w Europie i poza nią.

BLOCK by BLOCK

Promoting a new Blockchain Technology-based digital learning pattern in VET to boost entrepreneurship, sustainable business creation and growth

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-VET-000048064

Przewiń do góry