Newsletter 02

Europejski projekt BlockByBlock, rozpoczął się od ćwiczenia polegającego na zbieraniu najlepszych praktyk, aby zapewnić, że każdy partner zajmuje się wspólnymi kwestiami do uzgodnionej głębokości i zgodnie z przełomowymi technikami i wiedzą wydobytą z referencji doskonałości.

Raport porównawczy (PR1) jest multidyscyplinarnym, opartym na dowodach, przedstawionym w formie raportu, który prezentuje inicjatywy i kształcenie nieformalne związane z technologią blockchain, krajowe organy nadzorujące/pilotujące wykorzystanie technologii blockchain oraz najlepsze praktyki dotyczące blockchain, zestawione ze wszystkich krajów partnerskich. Raport jest również dostępny w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim, fińskim, polskim i włoskim.

Ponadto, raport zawiera wyniki badań ankietowych, które miały na celu zapewnienie kontekstu dla projektowania BlockByBlock Competence Framework. W konsekwencji, produkt ten ustanowi główne wytyczne dla ram projektu i inspirujące wzorce.

PR1 będzie również dostawą o wartości transferowalnej, którą każdy zainteresowany podmiot w tematyce projektu może skonsultować, zaadaptować do swojej pracy lub wykorzystać jako przewodnik do wdrożenia technologii blockchain.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o PR1, poniżej jest link do strony:

www.blockbyblockproject.com/results

Dziękujemy za uwagę i bądźcie na bieżąco z kolejnymi wiadomościami o projekcie BlockByBlock.

www.blockbyblockproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-VET-000048064

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry