BLOCK by BLOCK

Een nieuw, op Blockchain-technologie gebaseerd, digitaal leerpatroon voor beroepsonderwijs en -opleiding om ondernemerschap, duurzaamheid en groei van bedrijven te stimuleren

HET PROJECT

BLOCK by BLOCK: “Een nieuw, op Blockchain-technologie gebaseerd, digitaal leerpatroon voor beroepsonderwijs en -opleiding om ondernemerschap, duurzaamheid en groei van bedrijven te stimuleren”. BLOCK by BLOCK stelt zich tot doel een nieuw EU-educatief referentiekader binnen de Blockchain-technologie te ontwikkelen om new business, groei, duurzaamheid en beroepsonderwijs te bevorderen. Dit innovatieve online trainingsmodel en e-tools, waaronder BCT-grondbeginselen zal afgestemd worden op de werkelijke behoeften van de projectdoelgroepen, om de groei van bestaand ondernemerschap op een transparante en betrouwbare manier te stimuleren/te vergemakkelijken en de oprichting van nieuwe duurzame online bedrijven te verbeteren.

PROJECTRESULTATEN

Gedurende de 2 jaar van projectimplementatie stelt BLOCK by BLOCK zich tot doel de volgende lijst van Uitkomsten & Project resultaten (PR’s) te ontwikkelen:

• Een multi-level 7-talige project website (EN/DE/IT/NL/ES/PL/FI) & meerdere Social Media pagina’s beschikbaar maken;

•PR1: Aangepast competentiekader voor “Blockchainers”: een competentiekader dat de vereiste kennisset, vaardigheden en attitudes definiëerd voor huidige/toekomstige digitale- en sociale ondernemers, alsmede onderwijskundigen binnen het beroepswonderwijs. Ten doel een duurzame digitale bedrijfsgroei en -creatie te verwezelijken, door het vergroten van kennis en integratie over Blockchain basisprincipes bij individuen en organisaties, waardoor met succes door de wereldwijde digitale economie genavigeerd kan worden. *Op basis van bovenstaand competentiekader zullen de volgende 2 project resultaten ontwikkeld worden:

•PR2: Interactieve online training voor bestaande/toekomstige ondernemers, alsmede studenten en onderwijskundigen binnen het beroepsonderwijs: inclusief min. 180 deelnemers (30 per betrokken land) uit de projectdoelgroep, die hiervan zullen profiteren en gecertificeerd zullen worden.

•PR3: self-assessment educatieve App: met als doel verdere capaciteit uitbouwen en empowerment van huidige en toekomstige “blockchainers”, door het gebruik van analogieën en gamification – (min. 150 downloads)

•C1 (LTTA): Train the Trainer Blended Learning Mobiliteit in Nederland met als doel de hoeveelheid medewerkers uit te bouwen, door deze personen als eerste alle 3 de projectresultaten te laten testen. Hierdoor worden nieuwe overdraagbare trainingspatronen en duurzame zakelijke ideeën ontwikkeld, die het daadwerkelijke gebruik van Blockchain-technologie bevorderd, ondernemerschap (het creëren van nieuwe bedrijven) stimuleerd en bestaande modellen (duurzame bedrijfsgroei) verbeterd – 18 deelnemers in totaal

•A final set of 6 Multiplier Events (E1-E6) zal plaatsvinden aan het eind van het project in elk Partner Land, alsmede een Internationale Conferentie in Alzira (Spanje) voor 200 genodigden in totaal.

DOELGROEPEN

• Bedrijfseigenaren, bestuurders van overheidsinstanties en NGO’s, managers, huidige en toekomstige digitale ondernemers, starters, beroepsonderwijs, freelancers, enz.

• Opleiders van beroepsonderwijs en volwassenonderwijs, jongerenwerkers, partnerorganisaties en medewerkers.

• OVERIGE STAKEHOLDERS: SME’s, start-ups, starters, NGO’s, openbare instanties (gemeenten, ontwikkelingsagentschappen enz.) en verschillende soorten onderwijsaanbieders (beroepsonderwijs, volwassenonderwijs enz.), inclusief relevante beleidsmakers en instellingen voor hoger onderwijs welke bereid zijn om de eindproducten te testen en de nieuw ontwikkelde online trainingscurricula/e-tools op te nemen in hun onderwijsaanbod.

·Ten slotte zullen wannabe “blockchainers” ook uit de eerste hand kunnen profiteren van de online opleidingsmethodologie en de e-tools van het project, wat uiteindelijk zal leiden tot een multiplicatoreffect en een aanzienlijke positieve sociaaleconomische impact in Europa en daarbuiten.

BLOCK by BLOCK

Een nieuw, op Blockchain-technologie gebaseerd, digitaal leerpatroon voor beroepsonderwijs en -opleiding om ondernemerschap, duurzaamheid en groei van bedrijven te stimuleren

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-VET-000048064

Scroll naar top